Garantiordning

Når du vælger en glarmester, som er medlem af Glarmesterlauget i Danmark, er du sikret håndværksmæssigt arbejde, som er udført korrekt hver gang. Glarmesterlaugets garantiordning er din sikkerhed. Glarmesterlaugets garanti- og klageordning omfatter alle, som er medlem af Glarmesterlauget. I sin korthed går garantien ud på, at Glarmesterlauget i Danmark garanterer, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver indfriet. Dette sker ikke oftere, men det sker dog!

Vælg glarmestre på Sjælland med en garantiordning

Ved utilfredshed fra en kunde vedrørende glarmesterarbejde udført af en glarmester. som er medlem af Glarmesterlauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlaugets Garantiordning. Glarmestre, som er medlem af lauget, har pligt til at efterkomme laugets afgørelse i den pågældende sag. Glarmesterlauget vil til enhver tid sikre, at alle afgørelser bliver efterlevet.
Det er også muligt for kunden at indbringe sit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet eller domstolene, hvorpå Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse.

Den bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde, får De ved at gå til et medlem af Glarmesterlauget i Danmark.

Garantiordningen dækker krav op til 200.000,00 kr. inkl. moms.

Alle henvendelser vedrørende Glarmesterlaugets Garantiordning skal ske til:

Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 13 65 10

Læs mere om garantiordningen på Glarmesterlauget hjemmeside.

Sidebar